Dự toán chi phí

Loại xe *  
Tên xe *  
1. Giá bán xe
Giá xe
1.167.000.000 VNĐ
2. Phí (Bắt buộc trả trước)
Tổng chi phí
00 VND
Tổng (1+2)
Giá lăn bánh
1.167.000.000 VND
Tính toán mức vay (0252.3739 212 )
Giá xuất hoá đơn
1.167.000.000 VNĐ
Trả trước
Số tiền trả trước
116.700.000 VNĐ
Số tiền cần vay
1.050.300.000 VNĐ
Thời gian vay
Lãi suất
Trả mỗi tháng
36.001.950 VNĐ
Lưu ý: Tính toán mức vay chỉ là tạm tính theo nhu cầu cần vay của quý khách, chưa tính lãi suất ngân hàng. Quý khách vui lòng liên hệ: 0252.3739 212 để biết thêm thông tin chi tiết và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.